Kulturang Korporasyon

Team

Ideya ng Talento

Nakatuon sa mga tao, magagamit ng mga tao ang pinakamahusay na paggamit ng kanilang mga talento dito

Marka ng Idea

Karaniwan Una, ang kasiyahan ng Customer magpakailanman

Ideya sa Pag-unlad

Synergy ng makabagong ideya , Mapanatili na kaunlaran

Ang pagdadala ng mga talento sa isang karera, pagtitipon ng mga talento sa kapaligiran, pagganyak ng mga talento na may mekanismo, at pagtiyak sa mga talento sa mga patakaran;

Ang paglalagay ng tamang mga tao sa tamang posisyon, ang tamang mga tao na gawin ang mga tamang bagay; pagkuha ng sarili bilang unang taong responsable para sa problema, ginagawa ang lahat ng pagsisikap upang malutas ang problema, at magbigay ng napapanahong puna sa mga resulta ng problema;

Mahigpit na pagsunod sa mga pamantayan ng industriya, mahigpit na pagkontrol sa proseso ng produksyon at mga pagtutukoy ng operasyon;

Ang mga customer muna, kinukuha ang kasiyahan ng customer bilang layunin ng paghabol, pagpapalawak ng tatak na epekto ng kumpanya; pagkuha ng pagbabago bilang puwersa sa pagmamaneho na mabuhay sa pamamagitan ng kalidad, naghahanap ng win-win sa pamamagitan ng serbisyo;

organizational-structure